Author: admin

Eski bir deyiş ellerin beynin uzantısı olduğunu söyler. Yaşadığımız çağda çok fazla tüketir ama az üretir duruma geldik. Eğitim yaşamımızda 
Read more
SÖĞÜT ZİHNİ Doktor Shirobei Akyama tıp bilgisini derinleştirmek, akupunktur ve biraz da bir Çin güreşi olan Shuai-Chiao öğrenmek için Çin’e gitmişti. 
Read more
Doğrular ve yanlışların iç içe girip, aynı kavramda buluştuğu günümüz dünyasında; dilerseniz yolculuğumuza astroloji kelimesinin içeriğini arıtarak başlayalım. Astroloji, popüler 
Read more
Bir Zen üstadına öğrencileri bir gün, neden hep derin bir konsantrasyon içinde olduğunu sormuşlar. O da şöyle karşılık vermiş: “Ben 
Read more
Joshu, altmış yaşında başladığı Zen çalışmalarını seksenine kadar sürdürdükten sonra Zen’de olgunluğa ermiştir. Seksen yaşından yüz yirmi yaşına kadar da 
Read more
Ankademy “küllerinden yeniden doğdu” demesek de felsefi bir düşünceden doğdu. Adımızı belirlerken birçok kültürde yenilenme, yeniden doğma ve küllerinden doğma 
Read more
Neden Astroloji? Astroloji insanın kendisini daha iyi tanımasını sağlar. Yıldızlara bakarak insan kaderini yenmeye çalışır. Atölye Hangi Konuları İçeriyor? – 
Read more
Bir Zen üstadına öğrencileri bir gün neden hep derin bir konsantrasyon içinde olduğunu sormuşlar. O da karşılık vermiş. “Ben ayakta 
Read more
Akademi adı, Atina yakınlarındaki “Akademus” adlı Attika’lı kahramandan gelir. Bu korulukta Eski Yunan düşünür Platon, matematik, doğa bilimleri, müzik ve 
Read more
Tai Chi Chuan Çin kökenli Felsefi Savunma Sanatlarıyla ilgili bir pratikler sistemidir. Günümüzde Savunma Sanatlarını Savaş sanatları olarak isimlendiriyoruz. Bu 
Read more
Community Posts
Tai Chi Chuan Çin kökenli Felsefi Savunma Sanatlarıyla ilgili bir…
Tai Chi Chuan Çin kökenli Felsefi Savunma Sanatlarıyla ilgili bir…