ankademy kurumsal

NEDEN KURUMSAL EĞİTİMLER:

Günümüzde iş dünyasının en sık yaşadığı sorunlardan birisi çalışanların kurumlarına bağlılıklarının gelişmemesidir. Bunun temel sebebi ya çalışanların çalıştıkları kurumlara değer katamadıklarını ya da çalıştıkları kurumun çalışanlarına değer katmadığını düşünmeleridir. Bu temelde bir eğitim sorunudur.

ATÖLYE PROGRAMI:

İşyerinizde, firmanızda çalışan takımlarınız ve ekipleriniz için farklı konularda eğitimler almak isteyebilirsiniz. Biz Ankademy ekibi olarak sizlere ekibinizde çalışan kişilerin etkinliğini artırmak için bazı eğitimler sunmaktayız.

ÜCRET:

Talep ettiğiniz eğitimler için lütfen teklif alınız.

KURUMSAL EĞİTİMLERİMİZ:

- Verimli Çalışma, İletişim ve Motivasyonu Arttırma Eğitimi
- Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
- Etkin İletişim Becerileri Eğitimleri
- Özgüven İnşa Etmek Eğitimleri
- Motivasyon Eğitimleri
- Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimleri
- Kamuda değişim mühendisliği ve inovasyon eğitimi
- AR-GE ve inovasyon eğitimleri
- Proje Yazma Eğitimleri
- Halkla İlişkiler Eğitimleri
- Hitabet Seminerleri
- İnovasyona Dayalı Turizm Girişimciliği Eğitimi,

EĞİTMEN:

Oya UYSAL