Dağ Manzarası

Ankademy nasıl doğdu?

49944.png
Wooden Hut

Nelerden ilhan alıyoruz?

49944.png

Eğitim kavramının kendisinden...

Eğitim sözcüğü Latince "edugare" yani içinden çekip çıkarmak  sözcüğünden gelir.

İnsan doğası gereği bir filozof yaratılışlı varlıktır. Ancak bu yönünü unutmuştur. Sadece bunu hatırlamaya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla eğitim insanın kafasına yeni bilgiler doldurmaktan çok içinde var olan bilgeliği ortaya çıkarmaktır.

academy.jpg

Akademi ya da tarihteki ismi Akademia'dan...

Akademi, Platon tarafından MÖ IV. yüzyılda kurulmuş bir felsefe okuludur.

Felsefe, Müzik, matematik, geometri, astronomi, Astroloji ve dialektik bu okulun ana konularıydı. Platon insanın cehaletinden kurtulmasının ancak evrenin yasalarını anlaması ile olanaklı olacağını düşündüğü için ilk önce bu konularda eğitimler veriyordu.

falcon-phoenix-crow-silhouette-creative-

Anka Kuşundan...

Anka kuşu birçok eski kültürde yeniden doğuşun, yenilenmenin sembolüdür.

Diğer ismi ile feniks, benben, garuda ismiyle bilinen bu kuş aynı sembolü taşır. Her insanda var olan saklı güçleri temsil eder.
Eğitimin asıl amacı da insanın kendi için saklı olan bilgeliğin ortaya çıkartılmasıdır. Dolayısıyla gerçekte Anka kuşu en zor durumlarda çıkış yolu bulan insan aklıdır.

Ankademy felsefi bir düşünceden doğdu.

Adımızı belirlerken birçok kültürde yenilenme, yeniden doğma ve küllerinden doğma anlamına gelen Zümrüdü Anka* kuşundan ve Akademi’den ilham aldık. Akademi ise Antik çağ filozoflarından Platon’un kurmuş olduğu bir felsefe okuludur. Ankademy ismi ile ikisini birleştirmeye karar verdik.

*Zümrüdü Anka Kuşu 

Zümrüdü Anka insanın içindeki filozof, bilge olan yanını sembolize eden bir kuştur. Kaf dağına erişmeye çalışır. Kaf dağına erişmek aydınlanmanın, olgunlaşmanın, bilge bir insana dönüşmenin ya da başka bir deyişle kamil insan olmanın yoludur.