Ara

Tai Chi Chuan Hakkında

En son güncellendiği tarih: 15 Eyl 2020

Tai Chi Chuan Çin kökenli Felsefi Savunma Sanatlarıyla ilgili bir pratikler sistemidir. Günümüzde Savunma Sanatlarını Savaş sanatları olarak isimlendiriyoruz.


Bu pratiklerin kökeninde savaşmak değil kendini savunmak prensibi vardır. Kelime anlamı olarak “Tai Chi Chuan”: yüce doruk veya son yücelik anlamına gelir. Savunma sanatlarında erişilebilecek son nokta demektir.Savunma sanatları çok geniş bir yelpazedir,  yelpazenin bir ucunda sert yumruk dediğimiz karate varken diğer uçta yumuşak yumruk dediğimiz Tai chi Chuan yer almaktadır. Bu yüzden gölge boksu diye de isimlendirilir.


Tai chi felsefi kökleri nedeniyle insana bütünsel bir yaşam anlayışı sunmaktadır. İnsanin kendisi ve doğa ile uyum içinde yaşaması için bir yol sunar. Eski Geleneksel yaklaşımlarda bütünsel bir bakış acısı vardı, Tai Chi felsefi köklerinden aldığı geleneksel bakış acısıyla insanı bir bütün olarak kapsayan (fiziksel, enerjetik, duygusal, zihinsel ve tinsel) bir yaklaşım sunar. Bu yüzden günümüzde bütünsel bir bakış arayan kendini tanımak isteyen kişilerin rağbet ettiği bir felsefi savunma sanatıdır.


Tai chi son zamanlarda daha yaygın bilinmeye başlansa da çok eski bir geçmişe sahiptir. Tai chi’yi ilk önce Çin uygarlığının binlerce yıllık tarihinin bir gelişmesi olarak görmemiz gerekir. Elbette binlerce yıldır süregelen bu sanatın kökenini bulmamız çok zordur. Elimizdeki ilk örnek mitik bir döneme dayanıyor, aynı zamanda kendisi de mitik bir karakter olan imparator Fu Hui, Tai Chi’nin sembolünü yaratmıştır. Han çağının (M.Ö 220 – M.S 265) üç krallık döneminde antik teknikleri temel alarak boksörlük üzerine bir çalışma kaleme almış olan ünlü Tao’cu hekim Hua-Tou yaşıyordu. Tai Chi kökeninde bu isimlerin parmak izleri vardır.


Bu sistem kendini meşhur Shaolin Tapınağı’nı kuran, büyük üstat Bodhidharma tarafından yenilenip geliştirilmiştir. O bölgede Tamo olarak tanınan Bodhidharma, rahiplere Ch’an meditasyonunu öğretti. Sonraları Bodhidharma’nın öğrencilerinden değişik dallar ortaya çıkmıştır.


Sung Hanedanlığı sonunda (MS 1127-1279) geleneksel Çin savunma sanatlarını evrimleştirecek olan Taoist eğilimli, Wu Tang dağında ikamet eden simya bilen ve efsaneye göre kendi savunma sanatını yaratmak için beyaz bir turna ile bir yılanın kapışmasını izleyerek ilham alan üstat Chan San Feng ortaya çıkmıştır.  Bir başka efsane onun metodunun bir rüyada ortaya çıktığını söyler. Chan San Feng soluma sanatında ve iç enerjinin gelişmesi üzerine yoğunlaştı. Çin’de uygulanan Taoist soluma sistemini mükemmelleştirdi. Bu metot Nei-Chia olarak veya içrek sistem olarak tanınır.

Tai Chi bünyesinde üç temel sistem barındırıyor: Felsefi Sistem, Sağlık Sistemi, Savunma SistemiTAİ CHİ CHUAN’NIN FELSEFİ TEMELLERİ:

Tai Chi Chuan diğer felsefi savunma sanatlarında olduğu gibi, doğu insanının yaşama bakışının, bu yaşam ve felsefe öğretisinin yaşama geçirilmesinin bir yansımasıdır. Bu yüzden bu sanatı anlayabilmek ve uygulayabilmek için bu felsefi özle ilişki kurmak onu bir ölçüde anlayıp özümsemek gerekmektedir. Çünkü savunma sanatlarının felsefesi onun kalbidir.


Tai Chi’nin felsefi temellerine bütün Çin kültüründe rastlamak mümkündür. Tai Chi sembolünde temsil edilen birlik, bize tek ve evrensel olan kaynağı işaret eder. Bu Tao’dur. Tao’cu görüşe göre birbirlerini hem iten hem çeken birbirinin karşıtı görünmekle birlikte bütünleşme birleşme ve birbirine dönüşme arayışı içinde olan bu iki kozmik ilkenin etkileşiminin sonucu olan kesintisiz bir değişim sürecidir. Bu iki ilkenin etkileşim ağı tüm evreni kapladığı gibi evrendeki küçük büyük tüm varlıkların ve deviniminin temelini oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle her olay bu etkileşim ağı içinde ki sayısız etki ve tepkinin sonucudur. Bu kozmik ilkenin ifadesi de Yin ve Yang’dır. Yin ve Yang aralarında tüm tezahürü renklendiren bir tür dinamik oyun oluştururlar. Tüm karşıt çiftleri açıklar: yukarı-aşağı, eril-dişil, pasif-aktif, yaz-kış, hayat-ölüm gibi. Yin ve Yang birbirini tamamlayıcı zıtlıklardır. Birleşerek bir bütünü meydana getirirler. Birbirinin zıddıdırlar ancak aralarındaki ilişkide bir harmoni (uyum) vardır. Bir Çin atasözü şöyle der: “Bir yin bir yang işte Tao budur.” Tai chi bu ilkeyi yaşama dönüştürür, onun pratiğini yapar. Temel şekilsel kuralı ve hareketlerin temeli pratik olarak doğanın tam bir devrini sunmaktadır. Bir çekiş bir itiş, bir yin bir yang bunların dengeli yapılması arasındaki dönüşüm, evreni anlatır bize. Bunlar evrenin, insanın ve yaşamın işleyiş yasasını özetler. Bir gece bir gündüz, bir yaz bir kış gibi. Bunlar sürekli değişim hâlinde birbirine dönüşerek dengeyi oluştururlar.


Evrenin yasalarını bilmek bu yasalara uymayı yasanın yolundan gitmeyi kolaylaştırır. Doğa yasalarının yolundan gitmenin insana uyum, denge, dinginlik ve mutluluk getirdiği bilgeler tarafından öğrenilmiş ve öğretilmiştir. İnsanın kendini bilmesi tanıması doğasına uygun davranışları geliştirmesi kâmil insan olma yolunda atılmış adımlardır. İçindeki bütün unsurları uyumlu hâle getirmesi fizik enerji duygu ve zihne hâkim olması kendi yasasını bilmesi doğanın da yasasını anlamasını ve uymasını kolaylaştıracaktır. Belirli bir düzen ve süreklilikle Tai Chi Chuan uygulayan kişi bir süre sonra denge duygusunun, yaşantısına yansıdığını görecek ve gittikçe daha dengeli, uyumlu, dikkati artmış dış dünyadan gelen etkileri daha açık algılayan, daha enerjik ve dingin olduğunu hissedecektir.


Tai Chi’de ustalaşan bir kişinin ustalığı bütün yaşamına yansır. Tai Chi Chuan bu felsefenin, bu dünya görüşünün, bu bilgelik öğretisinin harekete dönüştürülüp bir savunma sanatı içinde ortaya konulmasıdır.SAĞLIK SİSTEMİ

Sağlığı bir doğal sağlık, bir de yapay sağlık (özel diyetler, vitaminler gibi kimyasal ürünlerle sağlanan) olarak ayırabiliriz. Doğal sağlık, basit bir şekilde bütün organik sistemler üzerinde enfeksiyonel ve dejenere eden hastalıklara karşı direnç teşkil eden enerjinin doğru bir şekilde akışına izin veren uyumu geliştirmektir. Tai chi organizmadaki güçlerin dengelenmesini tesis etmek için planlanmıştır. Tai chi’de rahatlama, soluma ve uyumlu hareket doğal sağlığın anahtarıdır.


Chi yaşama neden olan şeydir. Doğum anında insan bedenine girer ve ölüm anında da terk eder. Bu iç ve görünmez enerji beslenme (yersel chi) , soluma (göksel chi) ile bedeni besler. Soluma tekniği karındandır. Soluma sürekli ve derinden olmalıdır. Tai Chi hareketleri enerji kanalları ve tan t’ien üzerinde duyarlılığı çoğaltacak biçimde düzenlenmiştir. Bu hareketler enerji kanallarındaki gerginlikleri tıkanıklıkları gidererek Chi’nin yani yaşamsal iç enerjinin açığa çıkması için en uygun koşulları hazırlamaktadır.


SAVUNMA SİSTEMİ

Tai Chi yapan kişi düşmanını yenmek için rakibinin gücünü kullanır ve ona kendi enerjisini geri gönderir. Bu sanatta ustalaşmak için uzun dönem çalışmak gerekmektedir. Tai Chi yaparken genel kurallar şunlardır: Rahatlama ve yumuşaklık, yavaşlık (dinginlik), doğallık, ölçülülük, akıcılık, devamlılık, dikkat ve uyum.
5 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör