NELERDEN İLHAM ALDIK?

Neden Eğitim?

Eğitim kelimesi latince "edugare" yani içinden çekip çıkarmak anlamına gelir.

İnsan doğası gereği bir filozof yaratılışlı varlıktır. Ancak bu yönünü unutmuştur. Sadece bunu hatırlamaya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla eğitim insanın kafasına yeni bilgiler doldurmaktan çok içinde var olan bilgeliği ortaya çıkarmaktır.

Neden Anka Kuşu?

Anka kuşu birçok eski kültürde yeniden doğuşun, yenilenmenin sembolüdür.

Diğer ismi ile feniks, benben, garuda ismiyle bilinen bu kuş aynı sembolü taşır. Her insanda var olan saklı güçleri temsil eder. Eğitimin asıl amacı da insanın kendi için saklı olan bilgeliğin ortaya çıkartılmasıdır. Dolayısıyla gerçekte Anka kuşu en zor durumlarda çıkış yolu bulan insan aklıdır.

Neden Akademi?

Akademi, Platon tarafından MÖ IV. yüzyılda kurulmuş bir felsefe okuludur.

Felsefe, Müzik, matematik, geometri, astronomi, Astroloji ve dialektik bu okulun ana konularıydı. Platon insanın cehaletinden kurtulmasının ancak evrenin yasalarını anlaması ile olanaklı olacağını düşündüğü için ilk önce bu konularda eğitimler veriyordu.